top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraMichal Kuthan

Platíte pojistné? Přesto Váš byt nemusí být pojištěn


Věděli jste, že může nastat situace, kdy platíte složenky za pojištění vašeho bytu, ale až nastane pojistná událost, žádné peníze nedostanete?

Podle § 2810 nového občanského zákoníku "pojištění zaniká zánikem pojistného zájmu, zánikem pojistného nebezpečí, dnem smrti pojištěné osoby, dnem zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce nebo dnem odmítnutí pojistného plnění."

Podobně pokračuje tento zákon v § 2812, kde dodává, že „nebylo-li výslovně ujednáno, že pojištění změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného majetku nezaniká, zanikne pojištění dnem oznámení této změny pojistiteli."

Co to znamená v praxi?

V případě změny osoby vlastníka nebo spoluvlastníka, musí být sjednána nová pojistná smlouva. Změnou vlastníka a oznámením pojišťovně totiž původní pojistná smlouva zanikla. A peníze, které od té doby posíláte pojišťovně na původní pojistku, utrácíte zcela zbytečně.

Příklad 1:

Dcera obdržela v rámci v dědického řízení byt po svém zesnulém otci. Z pojišťovny chodí složenky na jméno tatínka, a dcera je včas platí. Byt už ale není pojištěn. Pojistka zanikla úmrtím vlastníka, o které se pojišťovna dozvěděla. V případě škodní události by pak dcera nedostala z pojistky žádné finance.

Příklad 2:

V době manželství sjednala manželka pojištění domácnosti. Po rozvodu byt připadl manželovi, manželka se odstěhovala a manžel nadále platí za pojištění. Vzhledem ke změně spoluvlastnictví však původní pojistka pozbyla na platnosti a žádné peníze z ní nedostane.

Příklad 3:

Rodiče se rozhodli, že přepíší dům na děti, ale nadále v něm bydlí. Pojištění platí stále sami, pojištěni už však nejsou. Pojistka zanikla dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva nového vlastníka do katastru nemovitostí, o kterém se pojišťovna dozvěděla. V případě pojistné události události pojišťovna opět nebude plnit.

Jestli do některé z těchto kategorií spadá i váš majetek, naše doporučení je jasné: Sjednejte si novou pojistku, jen tak budete mít Váš majetek skutečně pojištěn.

#nemovitosti #pojištění

28 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page