top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraMichal Kuthan

Investorské základy: Co je to likvidita


Likvidita investičního nástroje vyjadřuje pohotovost, s jakou může být bez vynaložení dodatečných nákladů zpeněžen, tedy prodán. O vysoké likviditě investičního produktu hovoříme v případě, že je snadné jej na trhu prodat resp. koupit. V takovém případě je likvidní riziko investičního produktu malé.

Pokud budeme mít peníze na běžném účtu, můžeme je mít k dispozici ještě ten samý den. Likvidita běžného účtu je výborná. Dá se říci, že likvidita je spíše pocitová veličina a neměří se přesně jako výnos a riziko, které mají pro svůj výpočet přesnou metodiku.

Vysoká likvidita = nižší výnos

Např. stavební spoření je primárně určeno na 6 let, ale je možné ho ukončit dříve. Dřívější ukončení s sebou nese ztrátu státní podpory a tím pádem rapidní pokles výnosu. Omezení likvidity se velmi projevuje třeba u produktů, kde je nějaká forma státní podpory. Např. podpora penzijního připojištění je vázána na věk účastníka a je omezena i minimální doba spoření. Dokud Vám nebude 60 let, na finance z tohoto produktu si nesáhnete v plné výši.

Nižší likviditou investice (pomalejším přístupem k penězům) na sebe zkrátka bereme jistá omezení. Za tato omezení chceme náhradu. Touto náhradou je nejčastěji vyšší výnos investovaných peněz. Tento princip je dobře vidět u termínovaných vkladů v bankách. Termínovaný vklad na 3 měsíce má pro nás zpravidla nižší roční výnos než termínovaný vklad na 3 roky.

#investice #likvidita #penzijnípřipojištění #termínovanývklad

36 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page