top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraMichal Kuthan

Pojištění dětí? Neřešte týden doma, ale vážné věci

Ačkoliv by kvalitní pojištění měli mít v rodině především živitelé, rodinný rozpočet může zásadně ovlivnit i vážné onemocnění či úraz dítěte. Co u koho pojistit a čemu se vyhnout, abychom zbytečně nerozhazovali peníze?


Ačkoliv si to mnoho z nás nerado připouští, faktem je, že úraz nebo vážná nemoc mohou postihnout i miminka a malé děti. Upřímně v takové situaci by poslední, co chceme řešit, byly peníze, avšak péče o nemocné dítě, popřípadě cesty po nemocnicích a doktorech se s prací na plný úvazek nedají dobře sloučit. V takových případech nám s financemi pomůže vhodně zvolené pojištění. Nestačí si však jen srovnat co a proč pojišťovat, ale také vybrat vhodnou pojišťovnu s odpovídajícím rozsahem krytí.


Co pojistit

Zásadním důvodem pro pojištění dětí je ochrana před výpadkem příjmu rodiče. Pokud dítě vážně onemocní nebo se zraní, jeden z rodičů s ním často pobývá v nemocnici, absolvuje léčbu nebo rehabilitace a nemůže pracovat.


Vedle příjmu rodičů by mělo pojištění dítěte pokrýt i případné náklady spojené s léčbou nebo trvalými zdravotními následky. Může se jednat o léky, které neproplácí zdravotní pojišťovna, zdravotnické pomůcky, úpravy bydlení či nutnost pořízení nového vozu. Základem každého pojištění dítěte by tedy mělo být pojištění trvalých následků úrazu, závažných onemocnění, a hlavně trvalé invalidity.


U rizika vážných onemocnění by pojistná částka měla být alespoň ve výši ročního příjmu rodiče, v ideálním případě ještě vyšší. Jednotlivé pojišťovny pak mají předem určený rozsah krytí pouze pro určité diagnózy, a proto je důležité se s rozsahem seznámit a volit vždy co možná nejširší.


Pojištění trvalých následků úrazu by na druhou stranu mělo kompenzovat doživotní dopad případného úrazu na finanční kvalitu dítěte. Je proto nutné volit adekvátně vysoké pojistné částky. Naštěstí pojištění dětí je zpravidla výrazně levnější než pojištění dospělých, a proto lze sjednat velký rozsah krytí za zlomek ceny pojištění dospělého.


Děti do skončení povinné školní docházky sice nemají nárok na invalidní důchod, ale v důsledku hendikepu se často stávají závislými na jiných osob. Opět je zde riziko, že rodič bude muset opustit zaměstnání, aby dítěti poskytoval potřebnou péči. Lidé si pak mnohdy neuvědomují, že příčinou trvale nepříznivé změny zdravotního stavu nemusí být pouze úraz, ale také nemoc. Ta je důvodem invalidity dokonce častěji než úraz. Jedná se o riziko, které je časově neohraničené, a proto může mít výrazný finanční dopad na domácnost.


Když nemáte finanční rezervu a hlídání

Výše zmíněná rizika by měla být základem každého dětského pojištění, smysl však dává připojistit si ještě ošetřovné, a to v případě, že nemáte k dispozici finanční rezervy ani možnost, jak zajistit pro děti hlídání. Pojistná částka pro ošetřovné se stanovuje jako denní dávka (zpravidla 100 až 500 korun), která je vyplacena v případě, že rodič musí zůstat s dítětem doma a nemůže pracovat. Takové pojištění pokrývá i případy, které předtím zmíněná rizika nezahrnují. Je však nutné počítat se spoluúčastí v podobě čekací doby. V praxi to znamená, že pojištění začne fungovat třeba až po 29 dnech ošetřování. Běžné krátké nachlazení tedy pojišťovna neproplatí.


Za co neutrácet

Zbytečné navýšení měsíčních plateb za dětské pojištění může způsobovat například pojištění pro případ hospitalizace. Náklady, které totiž hospitalizace do rodinného rozpočtu přinese totiž pokryje ošetřovné, případně pojištění vážných rizik. Ještě menší smysl dává pojištění pro případ hospitalizace následkem úrazu. Jedná se o podmnožinu rizika hospitalizace a bohužel se setkáváme i s tím, že obě rizika jsou sjednána ve smlouvě současně. V takovém případě si někdo platí za riziko hospitalizace úrazu dvakrát.

Mnohdy se lze také setkat s pojištěním úrazu při autonehodě. To sice vypadá na papíře zajímavě, neboť za nízké pojistné pojistíte vysoké částky, statisticky je toto riziko však tak zanedbatelné, že jeho pojištění hraničí se zbytečností, zejména pak u dětí.


Kdo čte pojistné podmínky?

Pokud jsme se již rozhodli, na jaké částky a pro jaká rizika dítě pojistit, neměli bychom věnovat méně pozornosti ani výběru pojišťovny. Už výše v tomto článku jsme zmiňovali, že pro vážná onemocnění mají pojišťovny různý rozsah diagnóz, pro které vyplatí pojistné plnění. Zde však rozdíly nekončí. Velmi důležité je také, jaké má pojišťovna čekací doby. Jedná se o ochranný mechanismus pojišťovny, aby se lidé nepojišťovali, když už mají nějaké zdravotní obtíže, které se teprve chystají řešit s lékaři. Čekací doba začíná běžet s počátkem pojištění a během této doby klienti zpravidla nejsou pojištěni pro závažné nemoci a invaliditu nemocí. Některé pojišťovny čekací dobu neuplatňují, avšak nejběžněji se pohybují v rozmezí mezi 3 a 24 měsíci. Logicky, čím kratší čekací doba, tím lépe. Někdy se u dětí projeví vážné onemocnění v prvním roce od narození a dvouletá čekací doba pak znemožňuje čerpat pojistné plnění.

8 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page