top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraMichal Kuthan

Větší rodiny si přilepší. Už v červenci se počítá se zvýšením slev na děti

Zřejmě už od července se zvýší daňové zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě a navíc bude zvýšení platit zpětně od začátku roku. Zvýšení odsouhlasil Senát v rámci novely zákona o státní sociální podpoře.Zvýší se daňové zvýhodnění na více dětí


Senát před několika dny sice Poslanecké sněmovně vrátil novelu zákona o státní sociální podpoře, ale co se týče daňového zvýhodnění, došlo jen k drobné úpravě a vzhledem k tomu, že senátní verzi podpořila i ministryně práce a sociálních věcí, dá se očekávat, že ji schválí i Sněmovna.


Rodiny s více dětmi se tak dočkají vyšších daňových úlev. Zvýší se daňové zvýhodnění na druhé dítě, a to ze stávajících 19 404 Kč ročně na 22 320 Kč ročně (1 860 Kč měsíčně), a rovněž na třetí a každé další dítě z nynějších 24 204 Kč na 27 840 Kč (měsíčně 2 320 Kč). „Základní“ daňové zvýhodnění na jedno dítě se nijak nemění a zůstává na 15 204 korunách.


Zároveň bylo schváleno přechodné ustanovení, dle kterého se nová úprava § 35c odst. 1 zákona o daních z příjmů použije již pro zdaňovací období roku 2021.


Novela dále v oblasti daňového zvýhodnění napravuje pochybení, ke kterému došlo při přijímání daňového balíčku, kterým bylo rušeno omezení daňového bonusu. Ze zákona sice zmizelo roční omezení, ale zůstalo v něm měsíční omezení daňového bonusu poskytovaného zaměstnavatelem ve výši 5 025 Kč. Nyní se toto omezení ze zákona vypouští.


Další podmínky se nemění


Další podmínky u daňového zvýhodnění na děti zůstávají stejné. Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Dále zletilé dítě do 26 let věku, kterému není přiznán invalidní důchod třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání. Daňové zvýhodnění se vztahuje i na zletilé studující dítě ve společné domácnosti, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči. U dítěte se statusem zdravotně postižené osoby ZTP/P se daňové zvýhodnění zvyšuje na dvojnásobek.


Uplatnění daňového zvýhodnění


Daňové zvýhodnění se uplatní slevou na dani, daňovým bonusem nebo kombinací slevy na dani a daňového bonusu (záleží na výši příjmů poplatníka). Zvýhodnění na dítě může uplatnit pouze jeden z poplatníků žijících ve společně hospodařící domácnosti.


Na roční daňový bonus má nárok jen poplatník, který ve zdaňovacím období dosáhl příjmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné k prvnímu dni zdaňovacího období, tedy v roce 2021 jde o částku 91 200 korun. Do tohoto limitu se v daňovém přiznání od roku 2018 nepočítají příjmy z pronájmu majetku a kapitálové příjmy. Pouze příjmy ze zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti.


Dále se zavádí, že rodič, kterému zanikl nárok na rodičovský příspěvek z důvodu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině nebo z důvodu vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství na další nejmladší dítě v rodině, má nárok na jednorázovou výplatu nevyčerpané celkové částky.

29 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page