top of page

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI Boneo ekonomické poradenství s.r.o.

 

Vážení zákazníci,

společnost Boneo ekonomické poradenství s.r.o., se sídlem Durychova 101/66, Praha 142 00, IČO: 24236861, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.     201200 C („Boneo“ nebo „my“), je společností zabývající se ekonomickým poradenstvím, zprostředkováním finančních produktů a poskytováním služby Privátní péče.
Našim zákazníkům zprostředkováváme širokou škálu finančních produktů, a to konkrétně pojistných produktů, investičních produktů, spořících produktů (včetně penzijního spoření), úvěrových produktů, vkladových produktů a dalších finančních produktů („finanční produkty“). Dále naším klientům poskytujeme produkt Privátní péče. Tyto produkty jsou následně naším zákazníkům poskytovány nadřízenému finančnímu zprostředkovateli společnosti Chytrý Honza, a.s., která spolupracuje na základě uzavřené smlouvy, a to zejména s bankami, pojišťovnami, investičními a penzijními fondy, stavebními spořitelnami, nebankovními poskytovali úvěrů a dalšími finančními institucemi („finanční instituce“).

Při zprostředkování finančních produktů a dalších služeb přitom nutně dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Boneo věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost, proto pro Vás připravil následující dokument obsahující informace o tom, jak v Boneu ke zpracování osobních údajů přistupujeme. V tomto dokumentu přitom naleznete odpovědi zejména na následující otázky:


1. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?
2. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?
3. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?
4. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?
5. Kde osobní údaje zpracováváme a předáváme je mimo území EU?
6. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?
7. Jak lze Vaše práva uplatnit?

Budeme rádi, pokud se s našimi Zásadami zpracování osobních údajů seznámíte. Pokud by Vám kterékoli jeho ustanovení nebylo dostatečně jasné, neváhejte se na nás obrátit.

Můžete nám také napsat na info@boneo.cz.
Váš tým Boneo 

A. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

Identifikační údaje, zejména jméno a příjmení, adresa trvalého či jiného pobytu, datum narození, rodné číslo, IČO (pokud je zákazník podnikatel) a také uživatelské jméno a heslo (v případě registrace do online aplikace);
Kontaktní údaje, tedy osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací, fakturační či jiná adresa nebo Váš kontakt na sociálních sítích;
Údaje nezbytné pro zprostředkování finančního produktu, zejména údaje o Vašich příjmech a výdajích, o Vaší finanční situaci, o finanční situaci Vaší rodiny, o Vašem majetku, o Vašich přáních, potřebách a cílech, které si přejete splnit prostřednictvím zprostředkovaného finančního produktu, a další údaje nezbytné pro zprostředkování uzavření smlouvy s příslušnou finanční institucí;
Údaje o zdravotním stavu, tedy údaje potřebné pro zprostředkování pojistného produktu, zejména údaje o prodělaných úrazech a závažných onemocněních, o chronických nebo hrozících onemocněních (na základě rodinné anamnézy), o užívaných lécích, o ošetřujícím lékaři či o životním stylu;
Údaje, jejichž shromažďování a zpracováváním nám ukládá zákon regulující naši podnikatelskou činnost, a to zejména veškeré výše uvedené údaje, a dále zejména údaje jako občanství (státní příslušnost), místo narození, kopie Vašeho dokladu totožnosti, údaje o Vašem zaměstnání či o jiných zdrojích Vašich příjmů, výše Vašeho pravidelného měsíčního či jiného nepravidelného příjmu či údaje o politické exponovanosti týkající se Vás nebo Vašich osob blízkých;
Údaje o Vašem uživatelském účtu, zejména uložené adresy a profily, nastavení newsletterů, členství ve věrnostních programech, Vaše hodnocení produktů a služeb či vyplněné dotazníky;
Údaje o zprostředkovaných produktech, zejména údaje o službách, které jste využili, o vybraných finančních produktech a důvodech jejich výběru, o platbách, včetně čísla platebního účtu, a údaje o reklamacích či stížnostech, včetně údajů, které jste nám v souvislosti s reklamací či stížností poskytli;
Údaje o chování při čtení zpráv, které Vám zasíláme, zejména časy doručení a otevření zpráv, zda bylo kliknuto na odkaz uvedený ve zprávě, údaje o zařízení, na kterém zprávy čtete, např. IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a údaje získané ze souborů cookies apod.;
Odvozené údaje, zejména osobní údaje odvozené z Vašeho nastavení, z údajů o službách, které jsme Vám poskytli, z údajů o Vašem chování na webu a údajů o Vašem chování při čtení zpráv, které Vám zasíláme; zejména se jedná o údaje o Vašem pohlaví, věku, finanční situaci a vztahu k různým službám;
 

B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci naší podnikatelské činnosti zpracováváme osobní údaje našich zákazníků pro různé účely a v různém rozsahu, a to buď:

• bez Vašeho souhlasu v souvislosti s plněním smlouvy;

• bez Vašeho souhlasu na základě našeho oprávněného zájmu;

• bez Vašeho souhlasu z důvodu plnění právní povinnosti; nebo

• na základě Vašeho souhlasu.

 

Rozsah našeho oprávnění zpracovávat Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu závisí na tom, za jakým účelem dané osobní údaje zpracováváme. A také na tom, v jaké pozici vůči nám vystupujete.

Naše oprávnění zpracovávat Vaše osobní údaje se bude lišit v závislosti na tom, zda jste

• pouze návštěvníkem našeho webu;

• zákazníkem, který využil našich služeb zprostředkování finančních produktů;

· zákazníkem, který využil naší služby Privátní péče;

• osobou, která nám udělila souhlas ke zpracování osobních údajů;

• zahrnut v žádosti o součinnost ze strany orgánu státní správy.

 

Více k jednotlivým účelům a způsobům zpracování Vašich osobních údajů se dozvíte v následujících kapitolách B.1 – B.8.

 

B.1 Pokud pouze navštívíte náš web

Pokud pouze navštívíte náš web, aniž by došlo k využití našich služeb, do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme soubory nazvané cookies. Cookies jsou malé soubory písmen a čísel, které ukládáme ve Vašem internetovém prohlížeči a na pevném disku Vašeho počítače. Cookies nám zejména umožňují propojit Vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Cookies zůstávají ve Vašem zařízení po nastavenou dobu, popř. do té doby, dokud cookies ve svém prohlížeči nevymažete. Cookies se aktivují pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila.

Cookies do Vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme cookies, které do Vašeho zařízení uložil náš web. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.


B.1.1 Funkční cookies:

 

Funkční cookies jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky, a proto naše stránka neumožňuje jejich vypnutí. Samozřejmě, ve svém prohlížecí máte možnost ukládání všech cookies kdykoli vypnout. Zablokování těchto cookies ve Vašem prohlížeči ale způsobí, že naše webová stránka nemusí fungovat správně a my Vám nemusíme být schopní poskytovat naše služby. Používání souborů cookies nám zejména umožňuje:

• identifikovat Vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, například aby se Vám při nákupu nesmazal košík, abychom si mohli zapamatovat Vaše přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat Vás opakovaně o e-mail a heslo, nebo abychom si uložili, kterou verzi našeho webu Vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant;

• zaznamenat si informace o Vás, například že si nepřejete ukládat do Vašeho prohlížeče cookies třetích stran nebo zda jste nabídli účast v určitém průzkumu;

• se zajištěním bezpečnosti, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil Vaše připojení k našemu webu a nejedná místo Vás;

• evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu;

• sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy apod., přičemž při této činnosti používáme také nástroje třetích stran, a to služby Hotjar (https://www.hotjar.com/) a Google analytics (https://www.google.com/analytics/);

• zobrazovat Vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality;

• přizpůsobovat pro Vás obsah našeho webu, například Vám zobrazit přednostně produkty, které jste si již prohlédli, a zobrazovat Vám další nabídky na míru na našem webu.

 

B.1.2 Cookies pro sociální média a reklamy:

 

Jedná se o cookies, které umožňují třetím stranám, aby Vám zobrazovaly personalizovanou reklamu, nebo propojení se sociálními médii (např. Facebook). Těmito třetími stranami jsou:

• Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, D2 Dublin, Irsko

• Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House, Barrow Street, D4 Dublin, Irsko

• Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5


Ukládání těchto cookies do Vašeho prohlížeče je možné zakázat. Důsledkem toho však bude, že se Vám přestane zobrazovat personalizovaná reklama (nebo nebude dostatečně přesná) anebo nebude možné Vaši činnost propojit se sociálními médii. Funkci ukládání cookies do Vašeho zařízení můžete kdykoli vypnout.

Tyto třetí strany mohou cookies použít zejména pro následující účely:

• ke sběru údajů o Vašem chování na našem webu a dalších webových stránkách;
• pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web;
• k propojení se sociálními sítěmi, jako je Facebook, včetně automatického přihlášení, zajištění funkcí, jako je tlačítko „To se mi líbí“, a zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy na těchto sociálních sítích a jiných webových stránkách, než je náš web.
Údaje o Vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o údaje jako:
• IP adresa (adresa Vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet);
• operační systém Vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení;
• prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení;
• adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web.
Údaje o Vašem chování na našem webu zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) za účelem:
• Získání informací, na základě kterých pro Vás budeme moci web v budoucnu vylepšit
=>Naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro Vás.
• Vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy
=> Naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu. Pro tento účel můžeme z Vašeho chování na webu získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít.
• Testování nových funkcí a aplikací před nasazením
=> Účelem je zejména abychom předešli problémům s funkčností těchto novinek ve skutečném provozu, které by mohly zhoršit Váš zážitek z využívání našich služeb, Naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro Vás.
• Předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti Vašich dat
=> Naším oprávněným zájmem je zde funkčnost našich služeb pro Vás a bezpečnost Vašich dat.
Pro tyto účely osobní údaje zpracováváme po dobu 38 měsíců od jejich získání. Stejná je také životnost námi ukládaných cookies.

B.2 Zpracování na základě plnění smlouvy o Privátní péči
 

V případě, že uzavřete smlouvu o Privátní péči s naší společností, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a historii emailové komunikace s námi. Důvodem zpracování je plnění smlouvy s Vámi, která vzniká podpisem obou stran.

Vaše identifikační a kontaktní údaje zpracováváme také za účelem vytváření a zasílání obchodních nabídek, analýz a porovnání. Tyto informace komunikujeme prostřednictvím e-mailu, textové zprávy, sdělováním po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky. Uvedené informace se mohou týkat veškerých produktů, které Boneo zprostředkovává v rámci své podnikatelské činnosti a také dalších obdobných produktů, u nichž sami požádáte o vypracování nabídky, porovnání či analýzy.

Při přípravě nabídek, analýz či porovnání může být zohledněna Vaše produktová historie (tedy historie Vašich objednávek a Vašich srovnání), pokud je nám známá. Zpracování na základě oprávněného zájmu v tomto případě budeme provádět pouze za předpokladu, že nedošlo k vyslovení nesouhlasu s dalším zpracováním pro tyto účely (marketingové účely).

Vedle výše uvedeného pak můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat také za účelem ochrany právních nároků Boneo a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání běžné promlčecí doby (tří let) a jeden rok po jejím uplynutí, a to s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

V rámci našeho oprávněného zájmu pak zpracováváme Vaše osobní údaje také pro interní statistické účely. Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu trvání smlouvy o Privátní péči a 38 měsíců poté.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

B.3 Zpracování na základě zprostředkování finančního produktu


Služba zprostředkování finančního produktu je poskytována prostřednictvím našich poradců, kteří v rámci osobního kontaktu se zákazníkem poskytují jednotlivé služby směřující k uzavření smlouvy o finančním produktu se spolupracující finanční institucí. V případě některých, zejména pojistných produktů je však možné smlouvu uzavřít také online prostřednictvím partnerského webu Chytrého Honzy.

Pokud se rozhodnete prostřednictvím Boneo uzavřít (či získat možnost uzavřít) smlouvu o finančním produktu, budeme o Vás zpracovávat následující osobní údaje za účelem zprostředkování Vámi vybraného finančního produktu:

• identifikační a kontaktní údaje;
• další údaje nezbytné pro účely zprostředkování Vámi vybraného finančního produktu, včetně údajů o Vašem zdravotním stavu, údajů o zprostředkovaných produktech, nahrávek hovorů a dalších údajů, zejména pokud nám jejich zpracování ukládá příslušná právní úprava.

Zpracováním osobních údajů za účelem zprostředkování vybraného finančního produktu se rozumí zejména:
• Sběr osobních údajů pro potřeby Boneo a/nebo finančních institucí a jejich vyhodnocení za účelem doporučení finančních produktů odpovídajících Vašim potřebám, cílům a možnostem tak, abyste si mohli vybrat ten finanční produkt, který bude nejlépe odpovídat Vašim představám, to vše plně v souladu s naší povinností postupovat při zprostředkování finančních produktů s odbornou péčí;
• Zpracování za účelem komunikace se zákazníkem ohledně zprostředkování a uzavírání smlouvy o vybraném finančním produktu;
• Zpracování Vámi předaných osobních údajů při přípravě smlouvy, pokud jsme k uzavření takové smlouvy finanční institucí zmocněni, popř. při přípravě jiného dokumentu, například žádosti o úvěr;
• Předání Vašich osobních údajů finanční instituci poskytující vybraný finanční produkt a komunikace s touto institucí týkající se Vaší smlouvy a jejího plnění či provizí za zprostředkování této smlouvy;
• Zpracování za účelem provedení kontroly smlouvy nebo jiné smluvní dokumentace související s Vámi vybraným finančním produktem v rámci našich interních oddělení, jejichž úkolem je kontrola smlouvy nebo jiné smluvní dokumentace a plnění smluvních a zákonných požadavků;
• Zpracování Vámi předaných osobních údajů v průběhu trvání smlouvy uzavřené mezi Vámi a finanční institucí za účelem poskytování navazujících služeb, včetně například řešení pojistných událostí;
• Zpracování za účelem uzavření smlouvy prostřednictvím našeho webu;
• Zpracování pro účely provedení platby za finanční produkt, kdy v této souvislosti můžeme Vaše osobní údaje předat také našim partnerům provozujícím platební systémy;
• Zpracování pro účely vyřízení reklamace, stížnosti či jiného podnětu, a to v rozsahu osobních údajů předaných pro tyto účely zákazníkem;
• Zpracování v souvislosti s Vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obracíte např. pomocí naší informační linky či e-mailu;
• zpracování v rámci interních evidencí, reportů a statistik Boneo.

Pro tento účel osobní údaje uchováváme a používáme po dobu trvání smlouvy o finančním produktu, v průběhu které Vám (i na základě našich smluvních závazků vůči finančním institucím) poskytujeme servis týkající se uzavřené smlouvy. Tato doba může být zkrácena například v případě, kdy dojde k převodu Vaší smlouvy pod jiného zprostředkovatele finančních produktů, který tím převezme také náš závazek provádět správu Vaší smlouvy a poskytovat Vám navazující služby s touto smlouvou související. K takovému převodu však může dojít pouze s Vaším souhlasem.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu trvání smlouvy o finančním produktu a 38 měsíců poté.

Vedle výše uvedeného pak můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat také za účelem ochrany právních nároků Boneo a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání běžné promlčecí doby (tří let) a jeden rok po jejím uplynutí, a to s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

V rámci našeho oprávněného zájmu pak zpracováváme Vaše osobní údaje také pro interní statistické účely.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

B.4 Zpracování pro účely plnění zákonných povinností

 

I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas.

Na tomto právním základě zpracováváme následující osobní údaje:

• identifikační a kontaktní osobní údaje;
• údaje, jejichž shromažďování a zpracováváním nám ukládá zákon regulující naši činnost.
Důvodem pro zpracování je naše povinnost dodržovat povinnosti vyplývající zejména z následujících zákonů:
• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
• zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele;
• zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
• zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, který bude nahrazen zákonem o distribuci pojištění;
• zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru;
• zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu;
• zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření;
• zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;
• zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví;
• zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád);
• zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Zpracováním pro účely plnění našich zákonných povinností se rozumí zejména:
• Sběr osobních údajů prostřednictvím námi používaných formulářů (zejména formuláře „AML dotazník“, „Záznam z jednání“ a „Návrh řešení“) a jejich vyhodnocení způsobem, který nám ukládá příslušná právní úprava;
• Pořízení kopie Vašeho dokladu totožnosti a její evidence;
• Provedení kontroly smlouvy nebo jiné smluvní dokumentace související s Vámi vybraným finančním produktem v rámci interních oddělení naší společnosti;
• Zpracování pro účely následné namátkové kontroly plnění zákonných povinností našimi poradci, kterou provádí Compliance oddělení Bonea;
• Zpracování pro účely kontroly ze strany orgánu státní správy, včetně předání Vašich osobních údajů orgánu státní správy, který kontrolu provádí, zejména České národní bance či Finančnímu úřadu;
• Zpracování pro účely plnění povinnosti součinnosti s orgány státní správy.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu trvání naší zákonné povinnosti, kdy konkrétní lhůty stanovují výše uvedené právní předpisy. Tyto lhůty se liší v závislosti na tom, o jakou právní povinnost se jedná.

B.5 Zpracování na základě Vašeho souhlasu

Pokud není naplněn jiný právní důvod pro zpracování Vašich osobních údajů, můžeme je zpracovávat pouze na základě Vašeho souhlasu.

Souhlas od Vás můžeme získat v různých situacích, například při procházení našeho webu, při registraci či přihlášení k odebírání našeho newsletteru, v průběhu činností zprostředkování, při přípravě smlouvy nebo také prostřednictvím našich obchodních partnerů. Souhlasy také získáváme pro různé účely. Podle toho, kdy od Vás souhlas získáme, a především podle účelu, ke kterému je udělen, se liší rozsah zpracování, které na jeho základě můžeme provádět.

Veškeré souhlasy, které získáváme, jsou zcela dobrovolné a nejste povinni je poskytnout. Za určité situace však neudělení souhlasu může vést k tomu, že služba nebude poskytnuta v odpovídající kvalitě anebo nebude možné ji poskytnout vůbec. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním.

Při naší činnosti od Vás budeme sbírat zejména následující souhlasy:
 

B.5.1 Souhlas se zpracováním údajů o zdravotním stavu

 

Jelikož údaje týkající se Vašeho zdravotního stavu představují zvláštní kategorii osobních údajů (někdy též označovanou jako citlivé osobní údaje), můžeme tyto osobní údaje zpracovávat pouze s Vaším souhlasem. O udělení tohoto souhlasu budete požádání naším poradcem v průběhu získávání údajů potřebných pro zprostředkování finančního produktu a tento souhlas bude zaznamenán do dokumentu nazvaného Záznam z jednání a do smlouvy s příslušnou finanční institucí (popř. její přílohy). Pokud se rozhodnete uzavřít smlouvu o finančním produktu prostřednictvím našeho webu, budete o souhlas požádáni při vyplňování online formuláře, který obsahuje údaje o zdravotním stavu. Následně budou tyto údaje předány finanční instituci poskytující Vámi vybraný finanční produkt. Také budou tyto údaje uchovávány společnosti Boneo, a to s ohledem na jeho zákonnou povinnost uchovávat formuláře a dokumenty, ve kterých jsou tyto údaje mimo jiné vyplněny.

Rádi bychom Vás upozornili, že bez poskytnutí souhlasu se zpracováním údajů o Vašem zdravotním stavu nebude možné provést zprostředkování některých pojistných produktů, jako je například životní pojištění či úrazové pojištění, jelikož údaje o zdravotním stavu v případě těchto produktů představují kritérium, na základě kterého se například určuje rozsah pojistného krytí nebo cena pojištění.

Pokud nám souhlas se zpracováním těchto osobních údajů následně odeberete, nebudeme v jejich zpracování pokračovat. Odebrání souhlasu však může vést k předčasnému ukončení poskytování služby, pokud k němu dojde např. před vyhodnocením Vašich zdravotních údajů. Pokud již k uzavření smlouvy došlo, nebudou Vaše osobní údaje dále zpracovávány, ale budou uchovávány v rámci dokumentace související s Vaším obchodním případem, a to s ohledem na naši zákonnou povinnost tuto dokumentaci uchovávat.

Údaje o Vašem zdravotním stavu budeme zpracovávat po dobu, po kterou nám toto zpracování umožňuje Vámi udělený souhlas, i po odebrání tohoto souhlasu však údaje bude zpracovávat maximálně po dobu, po kterou nám to ukládá příslušná právní úprava vymezená v části B.4 výše.
 

B.5.2 Souhlas se zpracováním rodného čísla

Vaše rodné číslo bude naší společností zpracováváno na základě různých právních důvodů, mezi kterými jsou také plnění smlouvy a plnění zákonných povinností.

Při zprostředkování finančních produktů se však může vyskytnout situace, kdy Vaše rodné číslo potřebujeme zpracovat pro jiné účely. Jedná se zejména o situaci, kdy na základě Vašeho rodného čísla ověřujeme nárok na bonusy v případě využití služby srovnání finančních produktů z oblasti pojištění vozidel. Pro tyto účely Vás musíme požádat o souhlas se zpracováním Vašeho rodného čísla. O udělení souhlasu budete požádáni Vaším poradcem, popř. při vyplňování formuláře pro potřeby pojišťoven či bank.

Rádi bychom Vás upozornili, že bez poskytnutí souhlasu se zpracováním Vašeho rodného čísla nebude možné provést ověření bonus/malus nároku u České kanceláře pojistitelů (ČKP). Následkem bude nemožnost sdělit Vám přesnou cenu srovnávaných pojištění vozidel, případně nemožnost přistoupit k uzavření smlouvy o pojištění vozidla online.

Pokud nám souhlas se zpracováním rodného čísla následně odeberete (resp. pokud nám takový souhlas odmítnete dát), nebudeme ve zpracování Vašeho rodného čísla pro výše uvedený účel pokračovat. Odebrání souhlasu však může vést k předčasnému ukončení poskytování služby nebo k jejímu poskytnutí v nižší kvalitě, a to právě s ohledem na nemožnost využití Vašeho rodného čísla.

Vaše rodné číslo budeme zpracovávat i poté, co nám toto zpracování již nebude umožňovat Váš souhlas, a to za účelem plnění smlouvy a plnění našich zákonných povinností, a to po dobu existence smluvního vztahu a poté po dobu, po kterou nám to ukládá příslušná právní úprava vymezená v části B.4.

B.5.3 Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení

Pokud nám při poskytnutí kontaktních údajů nebo kdykoli později udělíte svůj souhlas se zasíláním obchodních nabídek, můžeme Vaše kontaktní údaje použít pro zasílání obchodních nabídek e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, jejich sdělováním po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky, popř. Vám je můžeme zaslat poštou. Tyto nabídky se mohou týkat jak našich produktů a služeb, tak produktů a služeb třetích stran.

Váš souhlas pro marketingové účely budeme sbírat v případě, kdy pro marketingové aktivity vůči Vaší osobě nemáme oprávněný zájem.

Vaše osobní údaje budeme na základě souhlasu zpracovávat do té doby, než z Vaší strany dojde k jeho odvolání, maximálně však po dobu 38 měsíců od jeho udělení.

I po odebrání Vašeho souhlasu však budeme Vaše osobní údaje používané pro marketingové účely uchovávat a zpracovávat, máme-li pro to některý z jiných právních důvodů popsaných v části B. výše.

 

B.5.4 Souhlas s převodem smlouvy jinému zprostředkovateli

 

Zejména v případě pojistných smluv v praxi dochází k převodům pojistných smluv od jednoho zprostředkovatele k druhému. Může se tak dít typicky v situaci, kdy se náš poradce rozhodne odejít pracovat pro jinou společnost, a Vy si budete přát, aby se tento poradce o Vás i nadále staral, i když tak bude činit u jiného zprostředkovatele. Stejná situace pak může nastat i obráceně, tedy pokud Váš poradce dříve pracoval pro jiného zprostředkovatele a nyní přichází pracovat k společnosti Boneo.

Poradce bude vždy povinen nejdříve získat Váš souhlas s předáním osobních údajů, a teprve poté bude možné realizovat převod smlouvy k jinému zprostředkovateli.

Vaše osobní údaje budeme na základě souhlasu zpracovávat do té doby, než z Vaší strany dojde k jeho odvolání, maximálně však po dobu 38 měsíců od jeho udělení. Realizováním převodu přitom bude Váš souhlas tzv. zkonzumován (byl naplněn jeho účel a již není dále použitelný), tedy pozdější odvolání souhlasu již na provedení převodu nebude mít vliv a na straně nového zpracovatele vzniknou oprávnění ke zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely, které do té doby měla naše společnosti (či předchozí zpracovatel).

 

B.6 Pokud obdržíme žádost o součinnost s orgánem státní správy

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu trvání běžné promlčecí doby (tří let) a jeden rok po jejím uplynutí, a to s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

Pokud od orgánu státní správy obdržíme žádost o součinnost, máme povinnost na ni reagovat zasláním požadovaných informací. Takové informace mohou obsahovat také Vaše osobní údaje. Pokud se tak stane, jsme oprávněni Vaše osobní údaje poskytnout orgánu státní správy, a to z důvodu existence právní povinnosti na naší straně. Pro takové zpracování proto nepotřebujeme Váš souhlas a není proti němu ani možné uplatnit námitku.

Zpracování Vašich osobních údajů na základě žádosti orgánu státní správy o součinnost může probíhat pouze po dobu, po kterou máme ze zákona povinnost Vaše osobní údaje uchovávat. Tyto zákonné lhůty vyplývají z příslušných právních předpisů, jejichž přehled naleznete v části B.4 výše.

C. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům v roli správce, a to finančním institucím za účelem uzavření a plnění smlouvy o finančním produktu s Vámi. Seznam finančních institucí, se kterými spolupracujeme, naleznete na tomto odkazu: https://www.bonnet.cz/partneri/.

Pokud dojde k uzavření smlouvy o příslušném finančním produktu přímo prostřednictvím partnerského webu, pak mohou být Vaše osobní údaje předány také partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby, zejména v souvislosti s platbou kartou.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na základě smlouvy uzavřené se společností Boneo pro účely, které jsou popsány v části B. výše. Takovými zpracovateli jsou:

• naši poradci, tedy fyzické a právnické osoby, které s námi spolupracují při zprostředkování finančních produktů na základě uzavřené smlouvy a registrace u České národní banky. Plný seznam těchto osob naleznete v registru České národní banky na webových stránkách www.cnb.cz, a to konkrétně v sekci Dohled a regulace => Seznamy a evidence => Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů, viz následující odkaz: https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz;

 

Za určitých okolností však i poradce bude správcem osobních údajů, a to zejména v situaci, kdy byl obchodní vztah mezi Vámi a Chytrým Honzou iniciován činností poradce. Pokud je poradce správcem Vašich osobních údajů, platí informace obsažené v tomto Informačním memorandu obdobně i pro něj.

• další fyzické a právnické osoby, které s námi spolupracují v rámci naší podnikatelské činnosti, a to zejména dodavatelé IT, marketingových, právních, účetních a dalších služeb;

• poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory;

• provozovatelé marketingových nástrojů;

• poskytovatelé komunikačních nástrojů, a to v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro zprostředkování naší komunikace s Vámi.

 

Mezi nejvýznamnější zpracovatele osobních údajů, kteří spolupracují se společností Boneo, patří následující společnosti:

•         Chytrý Honza a.s. Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, pod kterou je společnost Boneo zasmluvněna jako vázaný zprostředkovatel na pojištění, úvěry, investice a doplňková penzijní spoření

•         Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, která je provozovatelem námi využívaných cloudových úložišť;

•         OVH.CZ,  s.r.o. Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 807/64, PSČ 11000, která je provozovatelem námi využívaných emailových služeb

D. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Boneo zpracovává osobní údaje poskytnuté přímo zákazníkem. Tyto osobní údaje nám poskytujete zejména prostřednictvím spolupracujících poradců. Jedná se o osobní údaje, které nám poskytnete při využívání našich služeb zprostředkovatele finančních produktů nebo při komunikaci s námi například prostřednictvím e-mailu či call centra. Osobní údaje přímo od Vás získáváme také sledováním vašeho chování na našem webu a při čtení zpráv.
Identifikační a kontaktní údaje potenciálních zákazníků získáváme také od našich dodavatelů, kteří údaje potenciálních zákazníků získávají v rámci své vlastní podnikatelské činnosti a jsou tak vůči těmto osobním údajům v pozici správce. Tyto údaje jsou společnosti Boneo předávány výhradně na základě výslovného souhlasu potenciálního zákazníka.

E. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:
 

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. Toto vše se přitom můžete dozvědět v tomto Informačním memorandu.

Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda a jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.
 

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili. V souvislosti s poskytováním našich služeb je pak také ve Vaše zájmu nám oznámit jakékoli změny Vašich osobních údajů, abychom měli možnost provést opravu a mohli zachovat kvalitu poskytovaných služeb.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
 

• Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;

• odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;

• využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování umožňovaly, nemáme; nebo

• domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když uplatníte právo na výmaz, neznamená to, že ihned smažeme všechny Vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků (viz část B. výše).

Právo na omezení zpracování
V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování. Na rozdíl od práva na výmaz, tyto osobní údaje budeme i nadále uchovávat, pouze je po omezenou dobu nebudeme zpracovávat. Stejně jako u práva na výmaz však i zde platí, že ke zpracování osobních údajů musí dojít, pokud nám takové zpracování ukládá zákon nebo náš oprávněný zájem
Zpracování osobních údajů musíme omezit, když:

• popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
• Vaše osobní údaje zpracováváme bez právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že by nám takové údaje byly z Vaší strany v budoucnu stejně poskytnuty);
• Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků; nebo
• vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v části Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, zda je Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost
Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které nám byly z Vaší strany poskytnuty a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu (viz část B.5 výše) a/nebo na základě plnění smlouvy (viz část B. výše).
Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Může se přitom jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v elektronických databázích.

Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz část B. výše). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme bez dalšího Vaše osobní údaje zpracovávat. V ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro pokračování v takovém zpracování.

Právo podat stížnost
Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (https://www.uoou.cz/).

G. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se na nás můžete obracet prostřednictvím:
• E-mailové adresy: info@boneo.cz;
• Telefonního čísla naší zákaznické podpory: +420 792 315 897
• Prostřednictvím spolupracujících osob Bonea (poradců).

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

Po obdržení žádosti Vás mohou kontaktovat naši pracovníci odpovědní za vyřizování žádostí o uplatnění práv, a to například s požadavkem na upřesnění Vaší žádosti nebo ověření Vaší totožnosti.
Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) můžete kontaktovat přímo na uvedené e-mailové adrese: info@boneo.cz.

bottom of page